Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Επιλέγοντας οποιαδήποτε από τα παρακάτω εμπορικά σήματα, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα προϊόντα της S.C. Johnson που διατίθενται στις συγκεκριμένες χώρες με την συγκεκριμένη εμπορική ονομασία.

Για κάθε προϊόν υπάρχει ένα δελτίο στοιχείων στο οποίο αναγράφονται τα συστατικά που περιέχονται στο συγκεκριμένο προϊόν.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα δελτία στοιχείων των προϊόντων αφορούν στις πιο πρόσφατες συνθέσεις που κυκλοφορούν στην αγορά.

Δείτε το τμήμα “Ηλεκτρικές συσκευές” για σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που σχετίζονται με τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών των προϊόντων.

 • Εμπορικό Σήμα Προϊόντα
 • Εμπορικό Σήμα Προϊόντα
 • Brillo 2
 • Duck 30
 • Glade 54
 • Kiwi 2
 • Mr Muscle 8
 • Pronto 12
 • Shout Mr Muscle 1
 • Woly 6
 • Ηλεκτρικές Συσκευές Προϊόντα
 • Electrical Devices 6

Παρακαλούμε όπως επιλέξετε το “ΑΡΧΕΙΟ” για να ανατρέξετε σε ιστορικά στοιχεία.