Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το pdf Icon δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Το Δελτίο στοιχείων προϊόντος περιλαμβάνει μια λίστα με τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά – ξεκινώντας από εκείνα που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία
Mr Muscle Toilet Power - Λευκαντικό Gel PDF Icon 19/05/2015
MR MUSCLE TOILET POWER 100% ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ PDF Icon 06/02/2015
Mr Muscle Αποφρακτικό Gel PDF Icon 24/04/2015
Mr Muscle Αποφρακτικό σε κόκκους PDF Icon 05/05/2015
Mr Muscle Αφρός κατά των οσμών PDF Icon 01/12/2016
Mr Muscle Καθαριστικό Eπιφανειών - Citrus Lime. Καθαριστικό γενικής χρήσης. PDF Icon 01/10/2017
Mr Muscle Καθαριστικό γενικής χρήσης - Fresh Mountain Morning PDF Icon 01/06/2015
Mr Muscle Καθαριστικό για το Φούρνο PDF Icon 22/05/2015

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, κάντε click στην ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.