Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το "pdf Icon" δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.pdf Icon

Ο κατάλογος συστατικών προϊόντος περιλαμβάνει τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από εκείνα που περιέχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

 

.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία
Ecover All-Purpose Cleaner PDF Icon 15/11/2021
Ecover Colour Laundry Liquid PDF Icon 17/11/2021
Ecover Dish Soap - Camomile & Clementine PDF Icon 18/10/2021
Ecover Dish Soap - Lemon & Aloe Vera PDF Icon 22/10/2021
Ecover Dish Soap - Pomegranate & Fig PDF Icon 19/10/2021
Ecover Dish Soap - Zero% PDF Icon 26/11/2021
Ecover Dishwasher Tablets - All in one PDF Icon 03/01/2022
Ecover Dishwasher Tablets - Classic PDF Icon 03/01/2022
Ecover Fabric Softener - Apple Blossom & Almond PDF Icon 23/11/2021
Ecover Fabric Softener - Gardenia & Vanilla PDF Icon 24/11/2021
Ecover Fabric Softener - Zero% PDF Icon 07/12/2021
Ecover Surface Cleaner - Multi-Action PDF Icon 02/12/2021
Ecover Universal Laundry Liquid PDF Icon 17/11/2021
Ecover Wool & Silk Laundry Liquid PDF Icon 15/10/2021
Ecover Zero% Laundry Liquid PDF Icon 06/12/2021
Ecover Καθαριστικό Τουαλέτας - Pine & Mint PDF Icon 21/12/2021
Ecover Καθαριστικό Τουαλέτας - Sea Breeze & Sage PDF Icon 19/11/2021

Για περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.