Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το "pdf Icon" δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.pdf Icon

Ο κατάλογος συστατικών προϊόντος περιλαμβάνει τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από εκείνα που περιέχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

 

.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία
Pronto - Κρέμα επίπλων PDF Icon 09/03/2021
Pronto - Παρκετίνη για ξύλινα πατώματα PDF Icon 17/05/2016
Pronto - Υγρά πανάκια για τα έπιπλα PDF Icon 30/08/2017
Pronto Glory PDF Icon 21/03/2023
Pronto Long Shine PDF Icon 30/05/2016
Pronto Γυαλιστικό ξύλινων επίπλων - Classic PDF Icon 25/04/2022
Pronto Καθαριστικό για ξύλινα πατώματα με αμυγδαλέλαιο PDF Icon 30/03/2023
Pronto Καθαριστικό επιφανειών PDF Icon 20/12/2022
Pronto Καθαριστικό με σαπούνι για ξύλινα πατώματα PDF Icon 03/03/2023
Pronto Καθαριστικό με σαπούνι για ξύλινα πατώματα και έπιπλα PDF Icon 21/02/2023
Pronto Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών - Aloe Vera PDF Icon 11/06/2021
Pronto Στεγνά Πανάκια Ξεσκονίσματος PDF Icon 10/01/2018

Για περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.