Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το pdf Icon δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Το Δελτίο στοιχείων προϊόντος περιλαμβάνει μια λίστα με τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά – ξεκινώντας από εκείνα που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία
Pronto - Κρέμα με κερί μέλισσας PDF Icon 01/06/2015
Pronto - Παρκετίνη για ξύλινα πατώματα PDF Icon 17/05/2016
Pronto - Υγρά πανάκια για τα έπιπλα PDF Icon 01/06/2015
Pronto Classic - Ξύλινα Έπιπλα PDF Icon 22/05/2015
Pronto Extra Care - Γυαλιστικό και καθαριστικό ξύλινων επίπλων PDF Icon 19/07/2017
Pronto Glory PDF Icon 11/05/2015
Pronto Long Shine PDF Icon 30/05/2016
Pronto Γυαλιστικό και καθαριστικό ξύλινων επίπλων (Μπουκάλι με ψεκαστήρα) PDF Icon 20/05/2015
Pronto Καθαριστικό για ξύλινες επιφάνειες με αμυγδαλέλαιο PDF Icon 05/05/2015
Pronto Καθαριστικό επιφανειών PDF Icon 01/06/2015
Pronto Καθαριστικό με σαπούνι για ξύλινα πατώματα και έπιπλα PDF Icon 01/06/2015
Pronto Στεγνά Πανάκια Ξεσκονίσματος PDF Icon 07/12/2016

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, κάντε click στην ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.