Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το "pdf Icon" δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.pdf Icon

Ο κατάλογος συστατικών προϊόντος περιλαμβάνει τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από εκείνα που περιέχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

 

.

Κατηγορία προϊόντων Υποστηρικτικά έγγραφα Ισχύει από την Ημερομηνία
Baygon Liquid - Απλή συσκευή PDF Icon 01/03/2021
Baygon Liquid - Συσκευή ρυθμιζόμενης έντασης PDF Icon 01/03/2021
Baygon Mats PDF Icon 01/03/2021
Glade Aromatherapy Cool Mist Diffuser PDF Icon 01/09/2021
Glade Discreet PDF Icon 01/03/2021
Glade Electric Scented Oil PDF Icon 01/03/2021
Raid Liquid PDF Icon 01/03/2021
RAID MATS PDF Icon 13/11/2014
Raid Night & Day PDF Icon 01/03/2021

Για περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.