Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το "pdf Icon" δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.pdf Icon

Ο κατάλογος συστατικών προϊόντος περιλαμβάνει τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από εκείνα που περιέχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

 

.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία
Glade Aromatherapy Cool Mist Diffuser - Calm Mind PDF Icon 15/09/2021
Glade Aromatherapy Cool Mist Diffuser - Moment of Zen PDF Icon 07/09/2021
Glade Aromatherapy Cool Mist Diffuser - Pure Happiness PDF Icon 01/09/2021
Glade Aromatherapy Reed Diffuser - Calm Mind PDF Icon 01/09/2021
Glade Aromatherapy Reed Diffuser - Moment of Zen PDF Icon 01/09/2021
Glade Aromatherapy Reed Diffuser - Pure Happiness PDF Icon 01/09/2021
Glade aromatherapy κερί - Calm Mind PDF Icon 21/07/2021
Glade aromatherapy κερί - Moment of Zen PDF Icon 22/07/2021
Glade aromatherapy κερί - Pure Happiness PDF Icon 19/07/2021
Glade automatic spray - Apple Cosy Cider PDF Icon 23/06/2021
Glade Automatic Spray - Arctic Apple Pie PDF Icon 20/06/2020
Glade automatic spray - Berry Winter Kiss PDF Icon 26/06/2021
Glade automatic spray - Calm Lavender & Jasmine PDF Icon 01/02/2019
Glade Automatic Spray - Deep Amber Hills PDF Icon 01/08/2019
Glade automatic spray - Exotic Tropical Blossoms PDF Icon 13/11/2020
Glade Automatic Spray - Hawaiian Breeze PDF Icon 29/08/2017
Glade automatic spray - Luscious Cherry and Peony PDF Icon 12/04/2021
Glade Automatic Spray - Merry Berry & Bright PDF Icon 01/06/2020
Glade automatic spray - Oud Desire PDF Icon 01/06/2019
Glade automatic spray - Petals & Blossom PDF Icon 05/12/2020
Glade automatic spray - Pure Clean Linen PDF Icon 10/11/2020
Glade automatic spray - Relaxing Zen PDF Icon 24/11/2020
Glade automatic spray - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 11/12/2020
Glade Automatic Spray - Sensual Sandalwood Jasmine PDF Icon 01/02/2019
Glade automatic spray - Sky & Sea Salt PDF Icon 04/12/2020
Glade Automatic Spray - Spiced Apple Kiss PDF Icon 01/01/2019
Glade Automatic Spray - Winter Flowers PDF Icon 19/09/2016
Glade Berry Winter Kiss - Αεροζόλ PDF Icon 09/06/2021
Glade Candle Luscious Cherry Peony PDF Icon 15/11/2018
Glade Discreet – Bali Sandalwood & Jasmine PDF Icon 30/04/2015
Glade Discreet - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/06/2019
Glade Discreet - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 01/08/2017
Glade Discreet – Soothing Lavender & Jasmine PDF Icon 15/05/2015
Glade Discreet Calm Lavender Jasmine PDF Icon 01/06/2019
Glade Discreet Relaxing Zen PDF Icon 01/06/2019
Glade Discreet_Pure Clean Linen 35_3760_15_11_18 PDF Icon 30/07/2019
Glade Electric scented oil - Arctic Apple Pie PDF Icon 05/06/2020
Glade Electric scented oil - Oud Desire PDF Icon 01/06/2019
Glade Electric scented oil - Relaxing Zen PDF Icon 03/06/2020
Glade Electric scented oil - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/06/2019
Glade Electric scented oil - Sensual Sandalwood and Jasmine PDF Icon 16/01/2020
Glade electric scented oil - Sky & Sea Salt PDF Icon 29/12/2020
Glade Electric scented oil - Tranquil Lavender & Aloe PDF Icon 21/05/2020
Glade Large candle Dancing Flowers Jasmine Lily Apple PDF Icon 13/09/2018
Glade Lavender Aerosol 35 34829 PDF Icon 15/05/2019
Glade Luscious Cherry Peony Aerosol PDF Icon 22/05/2019
GLADE MICROSPRAY - LAVENDER PDF Icon 01/10/2016
GLADE MICROSPRAY - MAGNOLIA & VANILLA PDF Icon 15/02/2012
GLADE MICROSPRAY - MARINE PDF Icon 22/04/2015
Glade Microspray - Relaxing Zen PDF Icon 01/06/2015
Glade Microspray - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 01/10/2017
Glade Ocean Adventure - Αεροζόλ PDF Icon 01/06/2019
Glade Petals & Blossom - Αεροζόλ PDF Icon 10/12/2020
Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ PDF Icon 15/05/2019
Glade Romantic Vanilla Blossom Aerosol PDF Icon 16/05/2019
Glade Sense & Spray - Relaxing Zen PDF Icon 15/05/2015
Glade sense spray - Calm Lavender Jasmine PDF Icon 01/02/2019
Glade sense spray - Ocean Adventure PDF Icon 01/02/2019
Glade sense spray - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/02/2019
Glade Sheer Vanilla Blossom - Αεροζόλ PDF Icon 01/08/2017
Glade Sky & Sea Salt - Αεροζόλ PDF Icon 14/12/2020
Glade touch fresh - Lavender PDF Icon 01/02/2019
Glade touch fresh - Ocean Adventure PDF Icon 01/02/2019
Glade touch fresh - Relaxing Zen PDF Icon 01/02/2019
Glade touch fresh - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/02/2019
Glade touch fresh - Sensual Sandalwood Jasmine PDF Icon 01/02/2019
Glade Κερί - Apple Cosy Cider PDF Icon 13/07/2021
Glade Κερί - Arctic Apple Pie PDF Icon 25/06/2020
Glade Κερί - Bali Sandalwood & Jasmine PDF Icon 01/06/2015
Glade Κερί - Berry Winter Kiss PDF Icon 14/06/2021
Glade Κερί - Deep Amber Hills PDF Icon 01/01/2019
Glade Κερί - Frosted Candy Cane PDF Icon 06/07/2020
Glade Κερί - Honey & Chocolate PDF Icon 07/06/2019
Glade Κερί - I Love You PDF Icon 05/06/2019
Glade Κερί – Luscious Cherry & Peony PDF Icon 22/09/2017
Glade Κερί - Merry Berry & Bright PDF Icon 22/06/2020
Glade Κερί - OUD Desire PDF Icon 01/08/2019
Glade Κερί - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/07/2019
Glade Κερί - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 01/08/2017
Glade Κερί - Sparking Citrus Sunrise PDF Icon 01/07/2019
Glade Κερί - Spiced Apple Kiss PDF Icon 01/07/2019
Glade Κερί - Vanilla Caramel Cookie PDF Icon 26/06/2021
Glade Κερί - Warm Honey & Chocolate PDF Icon 13/09/2016

Για περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.