Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το pdf Icon δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Το Δελτίο στοιχείων προϊόντος περιλαμβάνει μια λίστα με τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά – ξεκινώντας από εκείνα που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία
DISCREET – MAGNOLIA & VANILLA PDF Icon 15/12/2013
DISCREET – RELAXING ZEN PDF Icon 01/09/2013
Glade 2σε1 Κερί - Bali Sandalwood & Vanilla PDF Icon 01/06/2015
Glade Air & Fabric - Spring Water PDF Icon 01/06/2015
GLADE AIR & FABRIC FRESH MOUNTAIN MORNING PDF Icon 29/10/2012
GLADE AUTOMATIC SPRAY - BALI SANDALWOOD & JASMINE PDF Icon 16/03/2016
Glade Automatic Spray – Blackberry PDF Icon 08/12/2015
Glade Automatic Spray - Clean Linen PDF Icon 01/06/2016
Glade Automatic Spray - Hawaiian Breeze PDF Icon 29/08/2017
Glade Automatic Spray – Luscius Cherry & Peony PDF Icon 01/10/2017
Glade Automatic Spray - Relaxing Zen PDF Icon 21/03/2016
Glade Automatic Spray - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 01/10/2017
Glade Automatic Spray - Soothing Lavender & Jasmine PDF Icon 26/02/2016
Glade Automatic Spray - Sweet Candy Joy PDF Icon 01/10/2017
GLADE AUTOMATIC SPRAY - WARM SPICE PDF Icon 19/09/2014
Glade Automatic Spray - Warm winter hug - Apple, Cinammon & Nutmeg. PDF Icon 04/10/2017
Glade Automatic Spray - White Lilac PDF Icon 20/01/2016
Glade Automatic Spray - Winter Flowers PDF Icon 19/09/2016
Glade Discreet – Bali Sandalwood & Jasmine PDF Icon 30/04/2015
Glade Discreet - Blackberry PDF Icon 01/12/2015
Glade Discreet - Cheerful Spirits - Cozy Apple & Cinnamon PDF Icon 21/09/2016
Glade Discreet – Clean Linen PDF Icon 01/06/2015
Glade Discreet - Marine PDF Icon 01/06/2015
Glade Discreet - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 01/08/2017
Glade Discreet – Soothing Lavender & Jasmine PDF Icon 15/05/2015
Glade Discreet - Sparkling wonder - Winter Flowers PDF Icon 19/09/2016
Glade Discreet - Φρεσκάδα Λεμονιού PDF Icon 01/12/2015
Glade Large Candle - Homemade Biscuit Delight PDF Icon 04/10/2017
Glade Large Candle - Sweet Berry Joy PDF Icon 04/10/2017
Glade Large Candle - Warm Winter Hug PDF Icon 04/10/2017
GLADE LAVENDER - ΑΕΡΟΖΟΛ PDF Icon 07/07/2014
Glade Luscious Cherry & Peony - Αεροζόλ PDF Icon 04/10/2017
GLADE MICROSPRAY - BALI SANDALWOOD & JASMINE PDF Icon 03/04/2014
GLADE MICROSPRAY - LAVENDER PDF Icon 01/10/2016
GLADE MICROSPRAY - MAGNOLIA & VANILLA PDF Icon 15/02/2012
GLADE MICROSPRAY - MARINE PDF Icon 22/04/2015
Glade Microspray - Relaxing Zen PDF Icon 01/06/2015
Glade Microspray - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 01/10/2017
GLADE RELAXING ZEN - ΑΕΡΟΖΟΛ PDF Icon 03/07/2014
Glade Sense & Spray - Blackberry PDF Icon 01/06/2015
Glade Sense & Spray - Cheerful Spirits - Cozy Apple & Cinnamon PDF Icon 21/09/2016
Glade Sense & Spray - Clean Linen PDF Icon 01/06/2015
Glade Sense & Spray - Relaxing Zen PDF Icon 15/05/2015
Glade Sense & Spray - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 14/09/2017
Glade Sense & Spray Collection - Soothing Lavender & Jasmine / Glade Sense & Spray - Soothing Lavender & Jasmine PDF Icon 08/05/2015
Glade Sheer Vanilla Blossom - Αεροζόλ PDF Icon 01/08/2017
Glade Κερί - Bali Sandalwood & Jasmine PDF Icon 01/06/2015
Glade Κερί - Cheerful Spirits - Cozy Apple & Cinnamon PDF Icon 21/09/2016
Glade Κερί - I Love You PDF Icon 11/09/2017
Glade Κερί – Luscious Cherry & Peony PDF Icon 22/09/2017
Glade Κερί - Magnolia & Vanilla PDF Icon 01/06/2015
Glade Κερί - Relaxing Zen PDF Icon 01/06/2015
Glade Κερί - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 01/08/2017
Glade Κερί - Warm Honey & Chocolate PDF Icon 13/09/2016

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, κάντε click στην ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.