Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το "pdf Icon" δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.pdf Icon

Ο κατάλογος συστατικών προϊόντος περιλαμβάνει τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από εκείνα που περιέχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

 

.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία
Glade automatic spray - Calm Lavender & Jasmine PDF Icon 01/02/2019
Glade Automatic Spray - Deep Amber Hills PDF Icon 01/08/2019
Glade automatic spray - Exotic Tropical Blossoms PDF Icon 01/01/2019
Glade Automatic Spray - Hawaiian Breeze PDF Icon 29/08/2017
Glade Automatic Spray – Luscius Cherry & Peony PDF Icon 01/10/2017
Glade automatic spray - Oud Desire PDF Icon 01/06/2019
Glade Automatic Spray - Pure Clean Linen PDF Icon 01/02/2019
Glade Automatic Spray - Relaxing Zen PDF Icon 03/11/2018
Glade Automatic Spray - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/02/2019
Glade Automatic Spray - Sensual Sandalwood Jasmine PDF Icon 01/02/2019
Glade Automatic Spray - Spiced Apple Kiss PDF Icon 01/01/2019
Glade Automatic Spray - Winter Flowers PDF Icon 19/09/2016
Glade Candle Luscious Cherry Peony PDF Icon 15/11/2018
Glade Discreet – Bali Sandalwood & Jasmine PDF Icon 30/04/2015
Glade Discreet – Clean Linen PDF Icon 01/06/2015
Glade Discreet - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/06/2019
Glade Discreet - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 01/08/2017
Glade Discreet – Soothing Lavender & Jasmine PDF Icon 15/05/2015
Glade Discreet Calm Lavender Jasmine PDF Icon 01/06/2019
Glade Discreet Relaxing Zen PDF Icon 01/06/2019
Glade Electric scented oil - Oud Desire PDF Icon 01/06/2019
Glade Electric scented oil - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/06/2019
Glade Electric scented oil - Sensual Sandalwood and Jasmine PDF Icon 01/07/2019
Glade Electric scented oil - Spiced Apple Kiss PDF Icon 01/07/2019
Glade Large candle Dancing Flowers Jasmine Lily Apple PDF Icon 13/09/2018
Glade Lavender Aerosol 35 34829 PDF Icon 15/05/2019
Glade Luscious Cherry Peony Aerosol PDF Icon 22/05/2019
GLADE MICROSPRAY - LAVENDER PDF Icon 01/10/2016
GLADE MICROSPRAY - MAGNOLIA & VANILLA PDF Icon 15/02/2012
GLADE MICROSPRAY - MARINE PDF Icon 22/04/2015
Glade Microspray - Relaxing Zen PDF Icon 01/06/2015
Glade Microspray - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 01/10/2017
Glade Ocean Adventure - Αεροζόλ PDF Icon 01/06/2019
Glade Relaxing Zen - Αεροζόλ PDF Icon 15/05/2019
Glade Romantic Vanilla Blossom Aerosol PDF Icon 16/05/2019
Glade Sense & Spray - Relaxing Zen PDF Icon 15/05/2015
Glade sense spray - Calm Lavender Jasmine PDF Icon 01/02/2019
Glade sense spray - Ocean Adventure PDF Icon 01/02/2019
Glade sense spray - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/02/2019
Glade Sheer Vanilla Blossom - Αεροζόλ PDF Icon 01/08/2017
Glade touch fresh - Lavender PDF Icon 01/02/2019
Glade touch fresh - Ocean Adventure PDF Icon 01/02/2019
Glade touch fresh - Relaxing Zen PDF Icon 01/02/2019
Glade touch fresh - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/02/2019
Glade touch fresh - Sensual Sandalwood Jasmine PDF Icon 01/02/2019
Glade Κερί - Bali Sandalwood & Jasmine PDF Icon 01/06/2015
Glade Κερί - Deep Amber Hills PDF Icon 01/01/2019
Glade Κερί - Honey & Chocolate PDF Icon 07/06/2019
Glade Κερί - I Love You PDF Icon 05/06/2019
Glade Κερί – Luscious Cherry & Peony PDF Icon 22/09/2017
Glade Κερί - OUD Desire PDF Icon 01/08/2019
Glade Κερί - Romantic Vanilla Blossom PDF Icon 01/07/2019
Glade Κερί - Sheer Vanilla Blossom PDF Icon 01/08/2017
Glade Κερί - Sparking Citrus Sunrise PDF Icon 01/07/2019
Glade Κερί - Spiced Apple Kiss PDF Icon 01/07/2019
Glade Κερί - Warm Honey & Chocolate PDF Icon 13/09/2016

Για περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.