SC Johnsons produktinformation

För information om produktinnehåll, vänligen klicka på pdf Iconet vid aktuell produkt.

Produktfaktabladen innehåller en lista över de ingredienser som produkterna innehåller. Listan är sorterad i fallande koncentrationsordning.

Informationen som Ni finner här ges i god tro. Inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda lämnas.

Produktnamn Ingredienslista Gäller från datum Valid To
WC Duck Aktiv-gel - Citrus PDF Icon 26/02/2010 04/03/2010
WC Duck Aktiv-Gel - Fresh PDF Icon 05/03/2012 31/05/2013
WC Duck Aktiv-Gel - Marine PDF Icon 04/03/2010 30/03/2011
WC Duck Fresh Discs - Fresh Lime PDF Icon 26/02/2010 24/03/2011
WC Duck Fresh Discs - Ocean Breeze PDF Icon 26/02/2010 24/03/2011
WC Duck WC-Active Cool Mist PDF Icon 11/08/2011 24/02/2014
WC Duck WC-Active Fresh Rose PDF Icon 21/04/2011 13/09/2013
WC Duck WC-Active Lavender PDF Icon 23/08/2013 24/02/2014
WC Duck WC-Active Marine PDF Icon 24/03/2011 24/02/2014
WC Duck WC-Active Odour Neutraliser Red Citrus PDF Icon 26/02/2010 27/05/2013
WC Duck WC-Active Pine PDF Icon 23/08/2013 24/02/2014
WC Duck WC-Hygiene - Marine PDF Icon 23/02/2012 24/02/2014

För ytterligare information om ingrediensernas namn, vänligen följ denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm SC Johnson tar dock inget ansvar för innehåll på externa websidor.font>