SC Johnsons produktinformation

För information om produktinnehåll, vänligen klicka på pdf Icon et vid aktuell produkt.

Produktfaktabladen innehåller en lista över de ingredienser som produkterna innehåller. Listan är sorterad i fallande koncentrationsordning.

Informationen som Ni finner här ges i god tro. Inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda lämnas.

Produktnamn Ingredienslista Gäller från datum
Pledge® - Extra Protection Polish for Wood PDF Icon 01/07/2020
Pledge® Extra Protection Wax for Wood PDF Icon 28/10/2015
Pledge® Polish Extra Protection PDF Icon 01/07/2020
Pledge® Revive It - Floor Gloss PDF Icon 01/07/2020
Pledge® Trägolv & Möbler PDF Icon 01/07/2020

För ytterligare information om ingrediensernas namn, vänligen följ denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm SC Johnson tar dock inget ansvar för innehåll på externa websidor.font>