SC Johnsons produktinformation

För information om produktinnehåll, vänligen klicka på pdf Iconet vid aktuell produkt.

Produktfaktabladen innehåller en lista över de ingredienser som produkterna innehåller. Listan är sorterad i fallande koncentrationsordning.

Informationen som Ni finner här ges i god tro. Inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda lämnas.

ProduktnamnIngredienslistaGäller från datumValid To
Oust Odour Neutraliser Aerosol - FreshPDF Icon08/12/2008 16/02/2012
Oust Odour Neutraliser Aerosol - Light CitrusPDF Icon08/12/2008 24/03/2011
Oust One Touch Odour Neutraliser Minispray - Outdoor FreshPDF Icon12/04/2010 02/04/2013