SC Johnsons produktinformation

För information om produktinnehåll, vänligen klicka på pdf Iconet vid aktuell produkt.

Produktfaktabladen innehåller en lista över de ingredienser som produkterna innehåller. Listan är sorterad i fallande koncentrationsordning.

Informationen som Ni finner här ges i god tro. Inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda lämnas.

Produktnamn Ingredienslista Gäller från datum Valid To
Oust Odour Neutraliser Aerosol - Fresh PDF Icon 08/12/2008 16/02/2012
Oust Odour Neutraliser Aerosol - Light Citrus PDF Icon 08/12/2008 24/03/2011
Oust One Touch Odour Neutraliser Minispray - Outdoor Fresh PDF Icon 12/04/2010 02/04/2013

För ytterligare information om ingrediensernas namn, vänligen följ denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm SC Johnson tar dock inget ansvar för innehåll på externa websidor.font>