SC Johnsons produktinformation

För information om produktinnehåll, vänligen klicka på pdf Icon et vid aktuell produkt.

Produktfaktabladen innehåller en lista över de ingredienser som produkterna innehåller. Listan är sorterad i fallande koncentrationsordning.

Informationen som Ni finner här ges i god tro. Inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda lämnas.

Produktnamn Ingredienslista Gäller från datum
Mr Muscle - ugn PDF Icon 26/07/2022
Mr Muscle Granules - Kaustiksoda PDF Icon 26/07/2022
Mr Muscle Keramikrent PDF Icon 26/07/2022
Mr Muscle Propplosare for kok PDF Icon 26/07/2022
Mr Muscle WC Rent - Fresh PDF Icon 26/07/2022
Mr Muscle WC Rent - Marine PDF Icon 26/07/2022
Mr Muscle® Biologiskt nedbrytbar propplösare PDF Icon 28/03/2024
Mr Muscle®Probiotic Drain Cleaner PDF Icon 23/10/2020

För ytterligare information om ingrediensernas namn, vänligen följ denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm SC Johnson tar dock inget ansvar för innehåll på externa websidor.font>