SC Johnsons produktinformation

För information om produktinnehåll, vänligen klicka på pdf Icon et vid aktuell produkt.

Produktfaktabladen innehåller en lista över de ingredienser som produkterna innehåller. Listan är sorterad i fallande koncentrationsordning.

Informationen som Ni finner här ges i god tro. Inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda lämnas.

Produktnamn Ingredienslista Gäller från datum
Mr Muscle® Fönster & Glas PDF Icon 01/07/2020
Mr Muscle® Keramikrent PDF Icon 01/07/2020
Mr Muscle® Power Spray - Anti-fett PDF Icon 01/07/2020
Mr Muscle® Power Spray - Anti-Kalk PDF Icon 01/07/2020
Mr Muscle® Ugn PDF Icon 01/07/2020
Mr Muscle® Universal Spray - Citrus Lime PDF Icon 01/07/2020
Mr Muscle® WC Rent - Fresh PDF Icon 01/07/2020
Mr Muscle® WC Rent - Marine PDF Icon 01/07/2020
Mr Muscle®Probiotic Drain Cleaner PDF Icon 23/10/2020

För ytterligare information om ingrediensernas namn, vänligen följ denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm SC Johnson tar dock inget ansvar för innehåll på externa websidor.font>