SC Johnsons produktinformation

För information om produktinnehåll, vänligen klicka på pdf Iconet vid aktuell produkt.

Produktfaktabladen innehåller en lista över de ingredienser som produkterna innehåller. Listan är sorterad i fallande koncentrationsordning.

Informationen som Ni finner här ges i god tro. Inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda lämnas.

Produktnamn Ingredienslista Gäller från datum Valid To
Duck Fresh Discs – Active Eucalyptus PDF Icon 29/10/2015 16/05/2017
Duck Fresh Discs - Lavender PDF Icon 29/10/2015 16/05/2017
Duck Fresh Discs – Lime Zest PDF Icon 29/10/2015 16/05/2017
Duck Fresh Discs - Marine PDF Icon 29/10/2015 16/05/2017

För ytterligare information om ingrediensernas namn, vänligen följ denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm SC Johnson tar dock inget ansvar för innehåll på externa websidor.font>