SC Johnsons produktinformation

För information om produktinnehåll, vänligen klicka på pdf Iconet vid aktuell produkt.

Produktfaktabladen innehåller en lista över de ingredienser som produkterna innehåller. Listan är sorterad i fallande koncentrationsordning.

Informationen som Ni finner här ges i god tro. Inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda lämnas.

Produktnamn Ingredienslista Gäller från datum Valid To
BioShout Smuts & Fläcklösare PDF Icon 30/04/2010 19/04/2016
BioShout Smuts & Fläcklösare PDF Icon 01/09/2007 30/04/2010