SC Johnsons produktinformation

För information om produktinnehåll, vänligen klicka på pdf Iconet vid aktuell produkt.

Produktfaktabladen innehåller en lista över de ingredienser som produkterna innehåller. Listan är sorterad i fallande koncentrationsordning.

Informationen som Ni finner här ges i god tro. Inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda lämnas.

Produktnamn Ingredienslista Gäller från datum Valid To
Clean & Care PDF Icon 21/10/2014 06/10/2016
Clean & Care PDF Icon 02/02/2012 21/10/2014
Creme Traditionelle PDF Icon 02/02/2012 06/10/2016
Delicate Gel Cream PDF Icon 03/02/2012 06/10/2016
Dry Cleaner PDF Icon 02/02/2012 06/10/2016
Patent Lotion PDF Icon 03/02/2012 06/10/2016
Sandal Cleaner PDF Icon 03/02/2012 06/10/2016
Sport Shampoo PDF Icon 02/02/2012 06/10/2016