SC Johnson Product Information

Uz svaki proizvod priložena je lista svih sastojaka sadržanih u proizvodu. Ovi podaci se odnose na trenutnu formulaciju proizvoda prisutnu na tržištu.

Molim vas kliknite na link “arhiva“ za pristup starim dokumentima. Za dalje informacije, pitanja ili savete, molimo kontaktirajte nas putem telefona na broj 011 30 10 606.