SC Johnson internetni strani

Da bi našli željene informacije, kliknite na črko pdf Icon, ki je označena poleg izbranega proizvoda.

Deklaracija sestave proizvoda vsebuje listo sestavin/aktivnih snovi, ki se nahajajo v samem proizvodu, v padajočem zaporedju- od najvišje do najnižje vsebnosti sestavine/aktivne snovi.

Vse informacije, ki se nahajajo na tej spletni strani so podane z namenom boljšega informiranja potrošnikov, vendar brez jamstva.

Ime proizvoda Lista glavnih sestavin Uporabno od dne
Aqua Blu PDF Icon 01/10/2005
Attivo Citrus PDF Icon 01/10/2005
Attivo Fresh PDF Icon 01/10/2005
Attivo Ocean PDF Icon 01/10/2005
Candeggina Gel PDF Icon 01/10/2005
Cassetta PDF Icon 01/10/2005
Cassetta Verde PDF Icon 01/10/2005
Scioglicalcare PDF Icon 01/10/2005
Tavoletta Attiva Floral PDF Icon 01/10/2005
Tavoletta Attiva Fresh PDF Icon 01/10/2005
Tavoletta Attiva Igene Ultra PDF Icon 01/10/2005
Tavoletta Attiva Lavanda PDF Icon 01/10/2005
Tavoletta Attiva Ocean PDF Icon 01/10/2005
Ultragel Alpine Green PDF Icon 01/10/2005
Ultragel Pacific Breeze PDF Icon 01/10/2005

Ce želiti dobiti še kakršno koli dodatno informacijo o izbranih kemikalijah, kliknite na spletno stran: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm. SCJ ni odgovoren za vsebino omenjene spletne strani.