Vitajte na webových stránkach informujúcich o produktoch spoločnosti SC Johnson.

Ak chcete nájsť informácie, ktoré potrebujete, kliknite na pdf Icon pri vybratom výrobku.

Vyhlásenie o zloží obsahuje zoznam zložiek, ktoré sa nachádzajú vo výrobku – v poradí od najvyššieho po najnižšie kvantitatívne zastúpenie.

Tieto informácie sú uvedené v dobrej viere. Neposkytuje sa žiadna záruka, výslovná alebo implicitná.

Názov výrobku Zoznam zložiek Platné od Valid To
Clean & Care PDF Icon 03/02/2012 21/10/2014
Dry Cleaner PDF Icon 03/02/2012 02/02/2016
Foam Cleaner PDF Icon 03/02/2012 02/02/2016
Sandal Cleaner PDF Icon 03/02/2012 02/02/2016