Vitajte na webových stránkach informujúcich o produktoch spoločnosti SC Johnson.

Ak chcete nájsť informácie, ktoré potrebujete, kliknite na pdf Icon pri vybratom výrobku.

Vyhlásenie o zloží obsahuje zoznam zložiek, ktoré sa nachádzajú vo výrobku – v poradí od najvyššieho po najnižšie kvantitatívne zastúpenie.

Tieto informácie sú uvedené v dobrej viere. Neposkytuje sa žiadna záruka, výslovná alebo implicitná.

Názov výrobku Zoznam zložiek Platné od Valid To
Bama Clean & Care PDF Icon 21/10/2014 01/08/2019
Clean & Care PDF Icon 03/02/2012 21/10/2014
Dry Cleaner PDF Icon 03/02/2012 02/02/2016
Foam Cleaner PDF Icon 03/02/2012 02/02/2016
Sandal Cleaner PDF Icon 03/02/2012 02/02/2016

Pre získanie podrobnejších informácií o chemickom názvosloví kliknite na nasledujúci odkaz http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm. SCJ nie je zodpovedná za obsah externých webových stránok.