Informatiesite over de producten van SC Johnson

Om de gezochte informatie terug te vinden, volstaat het op de pdf Icon te klikken die onder het geselecteerde product staat.

De informatiefiche vermeldt alle bestanddelen in dalende orde, naargelang hun concentratie.

De vermelde informatie wordt te goeder trouw medegedeeld en wordt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg gegeven.

Naam van het product Lijst van bestanddelen Geldigheidsdatum
Kiwi Reinigingsschuim PDF Icon 29/07/2016
Kiwi Sneaker Cleaner PDF Icon 07/01/2018

Om meer informatie te bekomen over de chemische namen, klik op de link http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm. SCJ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.