SC Johnson produktu mājas lapā

Lai atrastu sev nepieciešamo informāciju, noklikšķiniet uz blakus Jūsu izvēlētajam produktam esošā pdf Icon.

Šī informācija tiek sniegta labticīgi. Nekādas garantijas netiek veiktas ne izteiktā, ne netieši norādītā veidā.

Preču saime Dokumentācija Derīgs no
Glade Discreet PDF Icon 01/11/2014

Lai iegutu talaku informaciju par kimiskajiem nosaukumiem, klikškiniet uz sekojošas saites http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_en.htm. SCJ nav atbildigs par arejo majas lapu saturu.