Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το "pdf Icon" δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.pdf Icon

Ο κατάλογος συστατικών προϊόντος περιλαμβάνει τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από εκείνα που περιέχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

 

.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία Valid To
PLEDGE AEROSOL - CLEAN & REVITALISE ALOE VERA PDF Icon 14/02/2007 16/03/2010
PLEDGE AEROSOL - NATURAL PDF Icon 18/11/2008 16/03/2010
PLEDGE ALOE VERA WOOD WIPES PDF Icon 05/02/2007 16/03/2010
PLEDGE CLEAN & DUST AMBER LEMON PDF Icon 14/09/2005 16/03/2010
PLEDGE CLEAN & DUST JASMINE PDF Icon 14/09/2005 16/03/2010
PLEDGE DUST & PROTECT WOOD WIPES PDF Icon 04/06/2009 08/02/2011
PLEDGE FURNITURE POLISH - CLASSIC PDF Icon 31/03/2009 08/02/2011
PLEDGE FURNITURE POLISH - LAVENDER PDF Icon 13/11/2009 08/02/2011
PLEDGE FURNITURE POLISH - SPRINGTIME PDF Icon 18/11/2008 08/02/2011
PLEDGE NATURAL FURNITURE POLISH PDF Icon 14/09/2005 02/07/2008
PLEDGE ORANGE FURNITURE POLISH PDF Icon 03/10/2005 16/03/2010
PLEDGE WOOD POLISHING WIPES WITH ORANGE OIL PDF Icon 03/10/2005 16/03/2010

Για περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.