Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το "pdf Icon" δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.pdf Icon

Ο κατάλογος συστατικών προϊόντος περιλαμβάνει τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από εκείνα που περιέχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

 

.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία Valid To
OUST 3 IN 1 - GARDEN FRESH PDF Icon 15/09/2008 17/06/2011
OUST 3 IN 1 - OUTDOOR SCENT PDF Icon 15/09/2008 09/04/2011
OUST ELECTRIC - GARDEN FRESH SCENT PDF Icon 22/07/2008 01/08/2011
OUST Electric - Outdoor Scent PDF Icon 26/11/2008 12/04/2011
OUST MICROSPRAY CLEAN SCENT PDF Icon 01/08/2008 13/10/2010
OUST MICROSPRAY OUTDOOR SCENT PDF Icon 18/07/2008 23/06/2011
OUST ΑΕΡΟΖΟΛ CITRUS SCENT PDF Icon 01/09/2008 12/04/2011
OUST ΑΕΡΟΖΟΛ GARDEN FRESH PDF Icon 01/09/2008 09/11/2010
OUST ΑΕΡΟΖΟΛ OUTDOOR SCENT PDF Icon 01/09/2008 12/04/2011

Για περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.