Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το pdf Icon δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Το Δελτίο στοιχείων προϊόντος περιλαμβάνει μια λίστα με τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά – ξεκινώντας από εκείνα που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία Valid To
ACTIVE CAPSULES - ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ PDF Icon 27/11/2013 21/05/2015
ACTIVE CAPSULES - ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΑΡΚΤΙΚΗΣ PDF Icon 27/11/2013 30/05/2015
ACTIVE CAPSULES - ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ PDF Icon 27/11/2013 30/05/2015
CITRUS LIME (Μπουκάλι με αντλία ψεκασμού) PDF Icon 06/12/2013 31/05/2015
FRESH MOUNTAIN MORNING (Μπουκάλι με αντλία ψεκασμού) PDF Icon 06/12/2013 31/05/2015
MR MUSCLE ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ GEL PDF Icon 13/08/2009 10/07/2011
MR MUSCLE ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ PDF Icon 14/09/2005 18/10/2010
MR MUSCLE Καθαριστικό γενικής χρήσης - Citrus Lime PDF Icon 01/06/2015 01/10/2017
MULTI-TASK BATHROOM PDF Icon 10/01/2007 26/03/2011
MULTI-TASK KITCHEN PDF Icon 10/01/2007 22/03/2011
OKI ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ PDF Icon 12/09/2005 02/07/2008
SHOWER SHINE PDF Icon 10/01/2007 18/10/2010
TOILET POWER - ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ PDF Icon 20/12/2013 05/02/2015
TOILET POWER - ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ PDF Icon 20/12/2013 18/05/2015
WINDOW & GLASS WITH VINEGAR PDF Icon 10/01/2007 30/11/2010
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΤΕΡΕΟ - ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ) PDF Icon 06/03/2012 04/05/2015
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (ΣΤΕΡΕΟ - ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ) PDF Icon 18/11/2008 05/03/2012
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ GEL PDF Icon 09/04/2012 23/04/2015
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ PDF Icon 01/08/2006 12/08/2009
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ PDF Icon 12/09/2005 31/07/2006
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ PDF Icon 29/02/2008 18/11/2008
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ PDF Icon 06/10/2005 28/02/2008
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ PDF Icon 03/07/2008 21/05/2015