Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία Valid To
ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ PDF Icon 03/07/2008 22/03/2011
ΥΓΡΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ PDF Icon 12/09/2005 02/07/2008