Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το pdf Icon δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Το Δελτίο στοιχείων προϊόντος περιλαμβάνει μια λίστα με τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά – ξεκινώντας από εκείνα που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία Valid To
5IN1 - CITRUS PDF Icon 31/07/2013 06/05/2015
5IN1 - LAVENDER PDF Icon 01/07/2014 31/05/2015
5IN1 - MARINE PDF Icon 31/07/2013 05/04/2015
AQUA BLUE PDF Icon 22/10/2013 02/03/2015
AQUA BLUE PDF Icon 17/07/2012 21/10/2013
AQUA GREEN PDF Icon 20/10/2013 28/05/2015
Duck 100% Κατά των Αλάτων PDF Icon 26/09/2016 05/10/2017
DUCK FRESH DISCS - ACTIVE EUCALYPTUS PDF Icon 20/08/2014 19/07/2017
Duck Fresh Discs - Agrumi Citrus PDF Icon 02/08/2016 19/07/2017
Duck Fresh Discs - Lavender PDF Icon 01/06/2015 07/08/2017
DUCK FRESH DISCS - LIME ZEST PDF Icon 20/11/2014 19/07/2017
DUCK FRESH DISCS - MARINE PDF Icon 20/11/2014 07/08/2017
DUCK FRESH PATCH - LIME PDF Icon 04/02/2015 31/08/2015
DUCK FRESH PATCH - PINE PDF Icon 27/01/2015 31/08/2015
DUCK ΥΓΡΟ BLOCK ΘΑΛΑΣΣΑ PDF Icon 01/06/2009 01/03/2011
DUCK ΥΓΡΟ BLOCK ΛΕΒΑΝΤΑ PDF Icon 01/06/2009 21/06/2011
DUCK ΥΓΡΟ BLOCK ΠΕΥΚΟ PDF Icon 01/06/2009 01/03/2011
FRESH DISCS - ALPINE AIR PDF Icon 20/01/2011 11/04/2013
FRESH DISCS - FLOWERS OASIS PDF Icon 15/01/2013 14/05/2015
FRESH DISCS - ICE BREEZE PDF Icon 20/01/2011 27/01/2012
FRESH DISCS - LAVENDER PDF Icon 20/01/2012 12/05/2013
FRESH DISCS - LAVENDER PDF Icon 13/05/2013 31/05/2015
FRESH DISCS - LIME ZEST PDF Icon 25/11/2009 19/01/2011
FRESH DISCS - MARINE PDF Icon 20/01/2011 16/04/2013
FRESH DISCS - MARINE PDF Icon 25/11/2009 19/01/2011
FRESH DISCS ODOUR ELIMINATION - ALPINE AIR PDF Icon 01/07/2010 06/05/2011
FRESH DISCS ODOUR ELIMINATION - ICE BREEZE PDF Icon 01/07/2010 06/05/2011
FRESH PATCH - LIME PDF Icon 20/06/2012 02/04/2014
FRESH PATCH - LIME PDF Icon 03/04/2014 03/02/2015
FRESH PATCH - PINE PDF Icon 03/04/2014 26/01/2015
FRESH PATCH - PINE PDF Icon 20/06/2012 02/04/2014
ODOUR ELIMINATOR - FRESH ZEST PDF Icon 01/07/2007 30/11/2010
ODOUR ELIMINATOR - OUTDOOR FRESH PDF Icon 01/07/2007 30/11/2010
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ PDF Icon 02/03/2011 26/03/2015
ΘΑΛΑΣΣΑ - Υγρό Block PDF Icon 02/03/2011 04/12/2013
ΘΑΛΑΣΣΑ - Υγρό Block PDF Icon 05/12/2013 07/05/2015
ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ (ΥΓΡΟ) PDF Icon 01/05/2009 31/08/2010
ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ (ΥΓΡΟ) PDF Icon 05/02/2013 22/05/2015
ΠΕΥΚΟ (Υγρό Block) PDF Icon 05/04/2012 20/04/2014
ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΜΕΝΤΑΣ (ΥΓΡΟ) PDF Icon 10/09/2012 17/03/2013
ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΜΕΝΤΑΣ (ΥΓΡΟ) PDF Icon 18/03/2013 31/05/2015
ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΠΕΥΚΟΥ (ΥΓΡΟ) PDF Icon 05/02/2013 31/05/2015
ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΠΕΥΚΟΥ (ΥΓΡΟ) PDF Icon 01/05/2009 31/08/2010