Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το "pdf Icon" δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.pdf Icon

Ο κατάλογος συστατικών προϊόντος περιλαμβάνει τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από εκείνα που περιέχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

 

.

Όνομα Προϊόντος Λίστα Συστατικών Ισχύει από την Ημερομηνία Valid To
ANTI-LIMESCALE PDF Icon 01/09/2008 15/03/2010
DUCK POWER ANTI-LIMESCALE PDF Icon 16/03/2010 14/05/2014
DUCK POWER BLEACH GEL PDF Icon 07/04/2011 11/03/2014
DUCK POWER ODOUR ELIMINATION PDF Icon 12/02/2010 06/08/2011
DUCK POWER ODOUR ELIMINATION - FRESH ZEST PDF Icon 18/11/2008 13/08/2010
DUCK POWER ODOUR ELIMINATION - OUTDOOR FRESH PDF Icon 18/11/2008 13/08/2010
DUCK POWER ODOUR ELIMINATOR PDF Icon 07/05/2011 05/10/2012
DUCK POWER WHITE & BRIGHT PDF Icon 16/03/2010 06/07/2011
ODOUR ELIMINATION PDF Icon 01/09/2008 11/02/2010

Για περισσότερες πληροφορίες για τις χημικές ονομασίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνση https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en. H SC Johnson δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.