Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το pdf Icon δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Το Δελτίο στοιχείων προϊόντος περιλαμβάνει μια λίστα με τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά – ξεκινώντας από εκείνα που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

Product Name Ingredient List Valid From Valid To
AQUA ΜΠΛΕ PDF Icon 12/04/2010 14/07/2011
BLOCK ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΕΡΕΟΥ BLOCK) PDF Icon 16/03/2010 06/05/2015
BLOCK ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΕΡΕΟΥ BLOCK) PDF Icon 01/07/2007 15/03/2010
BLOCK ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΠΕΥΚΟΥ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΕΡΕΟΥ BLOCK) PDF Icon 01/07/2007 11/04/2010
BLOCK ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΠΕΥΚΟΥ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΕΡΕΟΥ BLOCK) PDF Icon 12/04/2010 24/02/2015
CITRUS PDF Icon 01/07/2007 30/09/2010
LIME - ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΕΜΟΝΙ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΥΓΡΟΥ BLOCK) PDF Icon 01/07/2007 30/09/2010
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ PDF Icon 01/07/2007 01/06/2011
ΘΑΛΑΣΣΑ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΥΓΡΟΥ BLOCK) PDF Icon 01/07/2007 30/09/2010
ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ PDF Icon 01/07/2007 30/09/2010
ΛΕΒΑΝΤΑ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΥΓΡΟΥ BLOCK) PDF Icon 01/07/2007 30/09/2010
ΠΕΥΚΟ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΥΓΡΟΥ BLOCK) PDF Icon 01/07/2007 30/09/2010
ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΠΕΥΚΟΥ PDF Icon 01/07/2007 30/09/2010