Πληροφορίες για τα προϊόντα της SC Johnson

Προκειμένου να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επιλέξτε το pdf Icon δίπλα από το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Το Δελτίο στοιχείων προϊόντος περιλαμβάνει μια λίστα με τα συστατικά των προϊόντων, σε φθίνουσα σειρά – ξεκινώντας από εκείνα που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δίνονται καλή τη πίστει. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εγγύηση δι' αυτών.

Όνομα Προϊόντος Όνομα Προϊόντος Ισχύει από την Ημερομηνία Valid To
BIO SHOUT (ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ) PDF Icon 02/04/2010 14/11/2012
BIO SHOUT (ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ) PDF Icon 15/11/2012 03/04/2015
BIOSHOUT ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ (ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ) PDF Icon 06/10/2005 01/04/2010
DRY CLEAN PDF Icon 02/08/2011 02/09/2014
DRY CLEAN PDF Icon 21/09/2006 30/06/2007
SHOUT STAIN REMOVING SPRAY PDF Icon 03/10/2005 28/01/2011