SC Johnson Product Information

Klik på varemærkesymbolerne for at få adgang til listen over indholdsstoffer i produkter, der sælges i Danmark. Disse oplysninger gælder den nuværende sammensætning på markedet. Kontakt hjælpelinjen, hvis du mener, at der ikke er nogen liste over indholdsstoffer, der svarer til dit specifikke produkt.

Se afsnittet 'Elektrisk enhed' for vigtige sikkerhedsoplysninger i forbindelse med elektriske enheder. 

  • Brand Products
  • Brand Products
  • DUCK 49
  • Glade 3
  • Mr Muscle 1
  • Pledge 1

Klik på knappen "arkiver" for at finde oplysninger om gamle produkter.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os på 80 25 28 18